Dalibor Horák s.r.o.

Zateplení fasád - Horák

Referenční práce:

>

Zateplení fasád

>

Tesařské práce

>

Štukové fasády

>

Ploché střechy

>

Půjčovna lešení

>

Nátěry a malby

>

Rekonstrukce střech

>

Nátěry fasád

>

Klempířské konstrukce

>

Montáže ve výškách

>

Sádrokartonové konstrukce

>

Interiéry

       
Zateplení fasád - Horák
       
Zateplení fasád - Horák
       
Zateplení fasád - Horák
       
Zateplení fasád - Horák
       
Zateplení fasád - Horák
       
Zateplení fasád - Horák
       
 
 
 
Mail Home Dalibor Horák - Anglish Dalibor Horák - Poland Dalibor Horák - Slovakia Dalibor Horák - Italiano Dalibor Horák - Pусский Dalibor Horák - Espaňol Dalibor Horák - Francais Dalibor Horák - Deutsch Dalibor Horák - Czech
 

Sádrokartony

zpět na zateplení fasád

Nadstandardní designové úpravy fasád - fasádní profily - Dalibor Horák s.r.o.:

Zateplení fasád - Horák

Zateplení fasád - Horák  

Provádíme montáž fasádních profilů při zateplení fasád dle výběru profilů z katalogu, nebo dle projektu.

Jádro profilů tvoří polystyren, který je potažen směsí na bázi cementu s flexibilní přísadou. Pružnost materiálu zajišťuje stalou kvalitu i při oslunění a střídání teplot. Hmota splňuje evropskou normu a vlastní certifikát CE.

Profily je možné opatřit barevným nátěrem.

 

Výběr profilů:

- Šambrány

- Parapetní římsy

- Konzole

- Nuty

- Bosáže

- Portálové římsy

- Nadokenní okrasné prvky

- Průběžné římsy

- Podstřešní římsy

- Klenáky

- Sloupy a Pilastry

Katalog profilů předáváme při zaměření zakázky.

 

Z těchto profilů je možné složit kompletní fasádu s vlastním příběhem.

 

Provádíme i montáž klasických fasádních odlitků na štukové fasády včetně odlévání stávajících okrasných prvků z tradičního materiálu. Při rekonstrukci štukových fasád upravujeme poškozené prvky tažením materiálu na místě.

Zateplení fasád - Horák

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět na zateplení fasád

Okrasné úpravy "špalet"a rámování oken:

Individualizace a zvýraznění fasády je možné dosáhnout také úpravou ostění oken. Nabízíme provedení bohaté škály technik, které nezasahují do funkce zateplovacího systému. Mezi možné úpravy patří i použití fasádních profilů, dále úkos "špalety" pod vhodným úhlem, zvýraznění odlišnou barevnou kombinací oproti fasádě, prostorové zvýraznění přidáním materiálu, střídání struktur omítek....

Varianty:

Úkos ostění pod vhodným úhlem - vhodné použití při provedení silného izolantu. Přivádí světlo do oken, kterému stíní stávající izolant. částečně oslabuje zateplení oken.

úpravy ostění - fa. Horák

úpravy ostění - fa. Horák

Prostorové ostění - zvýrazňuje okno. Je možné využít kombinaci s odlišným barevným odstínem, případně střídání struktur omítek.

Střídání struktur a barev omítky na římsách a okenních "špaletách" v kombinaci s prostorovým ostěním vytváří dojem větší plasticity.

úpravy ostění - fa. Horák

úpravy ostění - fa. Horák

Použití speciálních omítek na ostění.
Ostění oken je možné zvýraznit i odlišným odstínem barvy omítky př. nátěru, zpravidla o 2 stupně v jediné barevné stupnici. Tento postup je patrně nejlevnějším řešením úpravy ostění.

úpravy ostění - fa. Horák

Příklady použití:

úpravy ostění - fa. Horák

úpravy ostění - fa. Horák

úpravy ostění - fa. Horák