Dalibor Horák s.r.o.

Zateplení fasád - Horák

Referenční práce:

>

Zateplení fasád

>

Tesařské práce

>

Štukové fasády

>

Ploché střechy

>

Půjčovna lešení

>

Nátěry a malby

>

Rekonstrukce střech

>

Nátěry fasád

>

Klempířské konstrukce

>

Montáže ve výškách

>

Sádrokartonové konstrukce

>

Interiéry

       
Zateplení fasád - Horák
       
Zateplení fasád - Horák
       
Zateplení fasád - Horák
       
Zateplení fasád - Horák
       
Zateplení fasád - Horák
       
Zateplení fasád - Horák
       
Zateplení fasád - Horák
 
Zateplení fasád - Horák
Mail Home Dalibor Horák - Anglish Dalibor Horák - Poland Dalibor Horák - Slovakia Dalibor Horák - Italiano Dalibor Horák - Pусский Dalibor Horák - Espaňol Dalibor Horák - Francais Dalibor Horák - Deutsch Dalibor Horák - Czech
 

Naše proměny

Zateplení fasád - fa. Horák
Zateplení fasád - fa. Horák
Zateplení fasád - fa. Horák
Zateplení fasád - fa. Horák
Zateplení fasád - fa. Horák

Sádrokartony

Zateplení fasád - Dalibor Horák s.r.o.

  Dále provádíme při realizaci zateplení fasád:
Stav a vzhled fasády je vizitkou každého domu.  Délka funkčního období fasády není nekonečná a oprava je dříve či později nutností. Při dobře provedené rekonstrukci je fasáda schopna lépe odolávat nepříznivým klimatickým vlivům, bránit v prostupu hluku a šetřit náklady na vytápění.  

Důležitou funkcí obvodové stěny je, vedle její funkce bezpečnostní a statické, ochrana našeho obývaného prostoru před proměnlivými venkovními klimatickými podmínkami a vytváření akustického komfortu, nezávisle na tom, jestli je léto nebo zima. Kvalitním návrhem a odborně provedenou realizací systémového zateplení lze snížit tepelné ztráty obvodovou stěnou o více než 50% a zároveň zamezit pronikání hluku, pronikajícího z rušného městského prostředí.

Při zateplení fasád rodinných a bytových domů čerpáme z našich dlouholetých zkušeností. Máme za sebou mnoho jednoduchých i složitých realizací. Zateplení fasád provádíme na klíč dle daného projektu a společně s ostatními řemesly fa. Horák můžeme zajistit kompletní servis včetně lešení, montáže klempířských prvků, nátěrů, vlastní autodopravy atd.. Dodáváme kvalitní materiály renomovaných výrobců s přihlédnutím na vhodnost jednotlivých komponentů. K našemu servisu patří výroba a předvedení vzorků barev, odvoz a ekologická likvidace odpadu. Samozřejmostí je zaměření stavby, stanovení technologií a cenová nabídka zdarma.  

Před zpracováním nabídek preferujeme osobní jednání na místě samém, kde si ujasníme řešení detailů, návrh vhodných postupů a výběr materiálů, případně zákazníkem očekávaný vzhled, standart systému a rozsah cenové nabídky. U rekonstrukcí a oprav nabízíme možnost posouzení stavu včetně návrhu řešení.

Disponujeme řadou pomocných zařízení, jež přispívají ke zrychlení práce a minimalizují problémy se stavbou a tím přispívají k Vaší celkové spokojenosti. (benzínový dopravník pro BD Böcker, elektrický dopravník pro RD Kami, pomocné vrátky – Geda, vlastní lešení, autodoprava, kompletně vybavená klempířská dílna…)

 

ZELENÁ ÚSPORÁM:

Registraci naší firmy najdete na stránce: http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/sod/8874/list-dodavatele/

Technologický postup ke stažení zde : PDF

Spolupracujeme s dodavateli materiálu fa. Henkel - Ceresit - Ceretherm, Baumit, Teranova....

Při výběru technologie doporučujeme nechat posoudit stávající stav budovy odborníkem a nechat si zpracovat projekt na zateplení. Ačkoli projekt stojí peníze, již při realizaci se Vám peníze vrátí. Mnohdy neodborné realizace nezvýší tepelnou pohodu domu a navíc mohou budovu podstatně poškodit.

Systémové zábradlí a zasklení lodžií a balkonů.
Stříšky nad schodiště a balkony.
Nadstandartní designové úpravy fasád speciálními doplňky, omítkami, fasádními systémy atd.
Designové úpravy ostění a prvků fasády.
Montáž odlitků, EPS doplňků, zdobných říms, hlavic, okrasných prvků ostění .....
Zámečnictví, výroba a montáž balkonových zábradlí, stříšek, sušáků na prádlo, hromosvodů...
Klempířství, výroba a montáž parapetů, okapnic, atik, odvodů vody, zábran proti holubům a ptactvu...
Vizualizace, projektová dokumentace, stavební povolení, zřízení záboru veřejného prostranství.
Certifikace zateplení fasád:
Realizace zateplení fasády BD Kotlářská 35a Realizace zateplení fasády BD Kotlářská 35a Realizace zateplení fasády BD Kotlářská 35a
 

Důvody k zateplení fasády:

 

Výhody zateplovacího systému:

 - Tepelná izolace budovy – významná úspora nákladů za

   vytápění

 

 - Šetření životního prostředí

 - Hluková bariéra

 

 - Dekorativní funkce – při zateplení můžeme vytvořit

   moderní fasádu (široký výběr druhů omítek a barev),

   nebo s použitím okrasných profilů a zdobných prvků

   fasádu s historickým vzhledem.

 

 - Zlepšení technického stavu domu a tím i jeho finanční

   zhodnocení

 

 - Vyšší životnost obvodového pláště budovy

 

 - Zvýšení požární odolnosti budovy

 

Naše realizace najdete v sekci reference - Zateplení fasád.

 

- Efektivní zvýšení tepelné izolace zdiva a eliminace

  tepelných mostů.

 

 - Úplná renovace fasády a ponechání nebo změna

   vzhledu

   budovy podle přání investora či projektanta.

 

 - Malá hmotnost neovlivňující konstrukci budovy, díky

   ní lze

   tento systém aplikovat na téměř každou konstrukci.

 

 - Jednoduché provedení účinné, estetické a efektivní

   tepelné izolace v kombinaci s atraktivní cenou

   a odolností

   projektovanou na několik desetiletí.

 

 

 

Způsob provedení:

 - Zateplení tepelně izolačními omítkami.

 - Zateplení odvětrávaným zateplovacím systémem.

 - Zateplení kontaktním zateplovacím systémem.

 - Vnitřní zateplení (historické budovy – má mnoho negativ).

 

 

Pomůžeme Vám s výběrem barvy zpracováním grafického návrhu.

 

 

Barevné odstíny zateplení

   

Technologie provedení:

Zateplení fasád - Polystyren

Polystyren:

Pěnový polystyren se vyznačuje velmi nízkou nasákavostí a díky tomu neztrácí své tepelně izolační vlastnosti. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Je velmi lehký a má dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tahu cca 80 kPa a pevnost v tlaku cca 130 kPa). Zvuková izolace není vysoká. Nízký je součinitel prostupu vodních par: cca 12 x 10–6 g/(mhPa). Teploty vyšší než +80 °C a většina organických rozpouštědel pěnový polystyren poškozuje. V systému ETICS je možné použít pěnový polystyren splňující požadavky EN 13163:2004 pro CS(10)70 nebo CS(10)100. Materiál tepelné izolace nesmí šířit oheň, tzn. musí být samozhášivý se stabilními rozměry potvrzenými výrobcem (po určité době). Desky rozměrů 100 x 50 cm

 

Minerální vlna:

Minerální vlna je odolná vůči vysokým teplotám (vlákna z přírodních hornin se začnou tavit po dvou hodinách při teplotách vyšších než 1000 °C). Tepelný odpor pojiv a hydrofobních látek (přídavné látky) je méně příznivý. Minerální vlna je klasifikována jako nehořlavý materiál a je odolná vůči většině chemických látek. Součinitel prostupu vodních par je velmi vysoký: cca 480 x 10–6 g/(mhPa) zaručuje přímost prostupu vodních par. Dříve zmíněné hydrofobní látky limitují schopnost vody vzlínat a dále absorpci vodních par obsažených ve vzduchu. Desky z minerální vlny jsou značně těžké, mají malou tuhost a relativně nízkou pevnost. Zatížení způsobující 10 % deformaci je cca 40 kPa. Vlákenná struktura desky dodává stěnám dobrou akustickou izolaci.

Používáme dva druhy minerální vlny:

- minerální vlnu s podélnou orientací vláken

- desky s kolmou orientací vláken 

 

Zateplení fasád - Vata

 

Prováděné systémy: Ceresit ceretherm, Visage.....

Zateplovací systém - fa. Horák