Oprava / rekonstrukce / obnova historických fasád Dalibor Horák s.r.o.

Vše, co potřebujete pro obnovu obálky Vašeho domu.   
Kontakt - Richard Horák - +420 603 805 459Provádíme obnovu, opravy a rekonstrukce historických okrasných fasád, nových i starých omítek / fasád rodinných i bytových domů

Vykonáváme obnovu, opravy a rekonstrukce fasád štukových rovných i okrasných včetně obnovy výzdoby (bosáže, tažené římsy, konzoly, okrasné ostění oken...). Při stanovení postupu oprav postupujeme dle stavu na místě případně provedeme stratografický průzkum. U historických fasád dodržujeme materiálovou skladbu dle předlohy, u nových fasád postupujeme dle přání zákazníka a můžeme nabídnout ztvárnění povrchu řemeslnými technikami provedení a skladbou materiálů. Při totálním poškození zdobných prvků provádíme repliky ve formě odlitků.  Opravy provádíme kompletně od stavby lešení až po závěrečný úklid včetně výběru a dodávky vhodných barev, osazení klempířských a zámečnických prvků, případně izolací balkonů.

Z rozsahu činností uvádíme
 • tlakové a chemické čištění fasád, odstranění stávajících nátěrů
 • nátěry historických a moderních fasád
 • včasné lokální opravy fasád
 • rekonstrukce historických a moderních fasád
 • rekonstrukce štukových fasád a zdobných prvků
 • nové okrasné fasády
 • hydrofobizace fasád

Oprava, obnova historické fasády na RD Vackova 66, Brno

 Oprava historické fasády, štukových profilů, říms, klempířských prvků, nátěr fasády

Historické fasády, rekonstrukce a obnova historických a štukových fasád

Stav a vzhled fasády je vizitkou každého domu.  Délka funkčního období fasády není nekonečná a oprava je dříve či později nutností. Při dobře provedené rekonstrukci odolává nepříznivým klimatickým vlivům, zabraňuje v prostupu hluku a šetří náklady na vytápění. Fasáda též umožňuje budově odvětrávat přebytečnou vlhkost. V mnoha případech stačí pouhé čištění fasády nebo nový nátěr. U starších objektů je často nevyhnutelná kompletní rekonstrukce fasády. Často lze provézt lokální opravy, nad 50% poškození je nutné provézt celkovou rekonstrukci. V případě havarijního stavu je oprava nebo rekonstrukce fasády naprosto nezbytná.

Mezi nejčastější závady fasád patří poškozená štuková či jádrová omítka a zkorodované plechové prvky. Pokud se projeví poškození, je vhodné k opravě fasády přistoupit co nejdříve. I malé poškození rychle vede k celkové degradaci celé fasády. V tomto případě platí dvojnásob: čím dříve se rekonstrukce provede, tím méně peněz potřebujete a s každým rokem se potřebné investice rapidně zvětšují.

Obnova, oprava historické fasády Jakubské nám. 5, Brno

Obnova historické fasády včetně klempířských prvků a nátěru fasády

Odpadávající kusy omítky mohou být nebezpečné. V lepším případě pro majetek, v tom horším mohou způsobit i újmu na životě lidí. Podle druhu fasády Vašeho domu si můžete zvolit některý z níže uvedených postupů provádění oprav.

Při rekonstrukci fasád rodinných a bytových domů čerpáme z našich dlouholetých zkušeností. Máme za sebou i složité památkové fasády. Dokážeme kvalitně provést jak fasádu v historické části města, tak i fasádu běžnou, a to včetně jejího zateplení

(viz zateplení fasád).

Rekonstrukce fasád provádíme na klíč a společně s ostatními řemesly fa. Horák můžeme zajistit kompletní servis včetně lešení, montáže klempířských prvků, nátěrů, vlastní autodopravy atd. Dodáváme kvalitní materiály renomovaných výrobců s přihlédnutím na vhodnost jednotlivých komponent ve vztahu k původním materiálům. K našemu servisu patří odvoz a likvidace odpadu. Samozřejmostí je zaměření stavby, stanovení technologií a cenová nabídka zdarma.  

Tažené profily, římsy...

Provádíme obnovu případně repliky tažených profilů na místě

Bosáže....

Plná rekonstrukce bosáží

Konzoly, hlavice, ...

Doplnění, opravy hlavic, konzol, okrasných prvků

Odlitky

V případě absolutního poškození nebo chybějících prvků doplníme kusy identickými odlitky

Struktury štukových historických omítek

Obnova okrasných vytahovaných, stříkaných, zatahovaných, .... omítek

Finální úpravy

Finální úpravy - nátěry, obřezávání, zlacení, lazury....

Oprava, obnova historické fasády domu Jakub, Brno

Oprava, rekonstrukce hladkých, rovných, házených fasád

Provádíme i opravy, rekonstrukce tradičních hladkých štukových fasád rodinných a bytových domů.
Dle poškození fasády určíme, jestli se bude jednat o lokální opravu (částečná odstranění jádrové omítky + doplnění omítkou novou), nebo kompletní odstranění fasády a nahrazení novým jádrem.
V obou případech doporučujeme finální štukovou omítku nahradit ze 100%.
Při lokálních opravách je možné do speciální štukové omítky vnořit síťovinu a fasádu zpevnit. Použité tkaniny není možné u obnovy historických fasád.

Před zpracováním nabídek preferujeme osobní jednání na místě samém, kde si ujasníme řešení detailů, návrh vhodných postupů a výběr materiálů, případně zákazníkem očekávaný vzhled, standart systému a rozsah cenové nabídky. U rekonstrukcí a oprav nabízíme možnost posouzení stavu včetně návrhu řešení.

Disponujeme řadou pomocných zařízení, jež přispívají ke zrychlení práce a minimalizují problémy se stavbou a tím přispívají k Vaší celkové spokojenosti. (žebříkové a elektrické dopravníky pro RD a BD  Kami, pomocné vrátky – Geda, vlastní lešení, autodoprava, kompletně vybavená klempířská dílna…)

Jak to probíhá?
 • Prvotní kontakt - konzultace
          +420 603 805 459 / info@dalibor-horak.cz
 • Zaměření fasády na místě stavby
 • Zpracování cenové nabídky zdarma + následná prezentace
 • Schválení + stanovení termínu
 • Realizace 
 • Úklid, odvoz odpadu, předání stavby
Oprava uliční fasády BD Masná 14, Brno
Oprava, obnova fasády BD Palackého 63, Brno

Oprava fasády BD Jana Uhra 17,18,21,24,26,28 a Čápkova 30,31,32,46, Brno

Jaké Vám můžeme nabídnout další služby při realizaci opravy fasády domu:

Pochůzí hydroizolace balkonů

Při realizaci zateplení fasády domu je izolace podlah balkonů zpravidla součástí díla.
Zajistěte trvale nepropustnou a kvalitní podlahu balkonu s naší profesionální pochůzí hydroizolací.

Výroba a montáž parapetů, žlabů svodů..

Při zateplení fasády domu řešíme i výměnu oplechování. Vyrábíme parapety z materiálů: pozinkovaného, titanzikového, měděného a lakovaného plechu dle jednotlivého zaměření přímo na stavbě. Dále dodáváme svodové systémy pro odvodnění se stejných materiálů.

Lešení pro bezpečné a efektivní zateplení fasády budov

Nabízíme kompletní řešení pro zateplení fasád domu s půjčovnou lešení pro bezpečné a efektivní provedení vše od jednoho dodavatele.