Reference / fotogalerie - obnova a oprava historických a  štukových fasád budov Dalibor Horák s.r.o.

Vše, co potřebujete pro obnovu obálky Vašeho domu.

 • Historická fasáda
  Obnova, oprava fasády dům Jakub, Brno Historická fasáda
 • Obnova historické fasády
  Obnova, oprava fasády BD Kozí 3, Brno Obnova historické fasády
 • Obnova historické fasády
  Obnova, oprava fasády BD Tábor, Brno Obnova historické fasády
 • Obnova historické fasády
  Obnova, oprava fasády BD Veveří, Brno Obnova historické fasády
 • Obnova historické fasády
  Obnova, oprava fasády dům Jakub, Brno Obnova historické fasády
 • Obnova historické fasády
  Obnova, oprava fasády BD Tábor, Brno Obnova historické fasády
 • Obnova historické fasády
  Obnova, oprava fasády BD Palackého, Brno Obnova historické fasády
 • Obnova historické fasády
  Obnova, oprava fasády BD Arne Nováka, Brno Obnova historické fasády
 • Obnova historické fasády
  Obnova, oprava fasády BD Kozí 3, Brno Obnova historické fasády
 • Obnova historické fasády
  Obnova, oprava fasády BD Tábor, Brno Obnova historické fasády

Reference / fotogalerie - obnova a oprava historických a štukových fasád za 2021/23

Nová štuková fasáda na RD Bílého 8 v Brně

Provedení úpravy zdiva, cementový postřik, vápenocementová malta, lokální propojení stěrkovou armovanou maltou, speciální štuková armovaná omítka, silikonový probarvený nátěr.   Provedení: Jaro 2023

Obnova uliční historické fasády BD Tábor 10 v Brně

100% odstranění původních omítek, nové jádrové omítky, nové štukové profily ( tažené římsy, ostění, bosáže...), nové klempířské prvky, nátěr fasády. Provedení: podzim 2022

Obnova uliční historické fasády BD Údolní 52 v Brně 

Demontáž druhotných a nesoudržných omítek, jádrové omítky, doplnění poškozených štukových profilů, bosáží, zdobných štukových omítek, doplnění odlitků, montáž klempířských prvků, nátěr fasády.
Provedení: léto 2022Oprava dvorní hladké, štukové fasády na BD Fišova 7 v Brně

100% demontáž stávajících omítek, nové jádrové a štukové omítky, nátěr fasády, nové klempířské prvky, hydroizolace balkonů. 
Provedení: Jaro 2022


Obnova, oprava uliční fasády BD Husitská 8a v Brně

Oprava štukových omítek, nové Cu segmentové parapety, nátěr fasády.
Provedení: jaro 2022 


Oprava fasády BD Kociánka 20,22 v Brně

Lokální oprava fasády, renovační nátěr omítky skladbou barev vyplňující praskliny a ochranou proti  řasám a plísním.
Provedení: léto 2021


Obnova, oprava historické fasády RD Vackova 66 v Brně

Obnova, oprava fasády, částečně nové jádrové omítky, oprava říms, ostění, nové klempířské prvky, nátěr fasády.
Provedení: Léto 2021Zajímavé reference provedené před rokem 2021

Kliknutím do galerie se otevřou jednotlivé fotografie s popisem